520 005 493 0 REXROTH PİSTON
5200054930 REXROTH PİSTON